Farabi Değişim Programı

Farabi Değişim Programı

Farabi Kimdir?
Farabi, Türkistan'ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınmaktadır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.

Farabi Değişim Programı

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı "Farabi Değişim Programı", üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs verilmektedir.


Farabi Değişim Programına Başvuru

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim gören öğrenciler “Farabi Değişim Programı”na başvuru yapabilir.

Başvuru Şartları

Ön Lisans/Lisans öğrencileri için genel not ortalamasının en az 2.00/4.00,

Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri için genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

* Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık dönemlerinde başvuruda bulunamazlar.

Faaliyet Süresi

Değişimin süresi; bir yarıyıl (sadece güz dönemi) veya iki yarıyılı (güz+bahar dönemi) kapsamaktadır.